Skip to Content Contact Us

חנויות נעליים – החנויות של שוז & הוז

נעלים לנשים

03-5460024

שעות פתיחה:

א׳-ה׳ 09:30-19:30
ו׳ 9:30-15:00
ייתכנו שינויים בשעות הפעילות, יש ליצור קשר עם הסניף טרם ההגעה. בסניף זה ניתן לאסוף הזמנות שבוצעו באתר האינטרנט בתיאום מראש.

קיימות חניות נכים בחניון בזל הסמוך (בתשלום), חניית רחוב באשתורי הפרחי ואלקלעי.
קיימים שלטי זיהוי והכוונה.
מותרת כניסה לחנות לחיית שירות המיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות.
מתן שירות ללא המתנה – שירות ללא המתנה בתור יינתן בהצגת תעודה של האגף לשיקום במשרד הביטחון או של המוסד לביטוח לאומי , בהם מצוין פטור מעמידה בתור.
במידת הצורך ניתן לפנות למוכר/ת כדי לקבל סיוע נוסף.

03-9566488

שעות פתיחה:

א׳-ה׳ 10:00-20:00
ו׳ 9:30-14:30
ייתכנו שינויים בשעות הפעילות, יש ליצור קשר עם הסניף טרם ההגעה. בסניף זה ניתן לאסוף הזמנות שבוצעו באתר האינטרנט בתיאום מראש.

קיימות חניות נכים בחניון מרכז בן גוריון (בתשלום לאחר שעתיים שהיה בחניון)
קיימים שלטי זיהוי והכוונה.
מותרת כניסה למרכז בן גוריון ולחנות לחיית שירות המיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות.
מתן שירות ללא המתנה – שירות ללא המתנה בתור יינתן בהצגת תעודה של האגף לשיקום במשרד הביטחון או של המוסד לביטוח לאומי , בהם מצוין פטור מעמידה בתור.
במידת הצורך ניתן לפנות למוכר/ת כדי לקבל סיוע נוסף.

08-9158572 | 052-6372201

שעות פתיחה:

א׳-ה׳ 09:00-15:00
ו׳ 9:30-13:00
ייתכנו שינויים בשעות הפעילות, יש ליצור קשר עם הסניף טרם ההגעה. בסניף זה ניתן לאסוף הזמנות שבוצעו באתר האינטרנט בתיאום מראש.

קיימות חניות נכים מסומנות על רחוב הרימון על בסיס מקום פנוי.
קיימים שלטי זיהוי והכוונה.
מותרת כניסה לחנות לחיית שירות המיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות.
מתן שירות ללא המתנה – שירות ללא המתנה בתור יינתן בהצגת תעודה של האגף לשיקום במשרד הביטחון או של המוסד לביטוח לאומי , בהם מצוין פטור מעמידה בתור.
במידת הצורך ניתן לפנות למוכר/ת כדי לקבל סיוע נוסף.

בחזרה למעלה
דילוג לתוכן